താളുകള്‍

Sunday, 10 April 2011

cricket world cup amzing pictures

ആവേശം അലതല്ലിയ ക്രിക്കറ്റ് വേള്‍ഡ് കപ്പിലെ ചില രംഗങ്ങള്‍ , കണ്ടു മറന്നതാവാം കാണാത്തവര്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക്  വേണ്ടി , 
 

 


 


 ജയ് ഹോ....